Asset Publisher Asset Publisher

”JARSKIE PODLASIE” po raz trzeci

Nadleśnictwo Biała Podlaska włączyło się do III edycji międzynarodowego konkursu gastronomicznego „Jarskie Podlasie”, którego organizatorem było Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gastronomicznych kształcących się na poziomie szkoły zawodowej. W rywalizacji udział wzięli nie tylko uczniowie z województwa lubelskiego, ale również młodzież z Brześcia na Białorusi oraz Łucka na Ukrainie.

Zwycięzcom - przyszłym adeptom sztuki kulinarnej wręczono nagrody m.in. ufundowane przez Nadleśnictwo Biała Podlaska.

Wielką przyjemnością jest móc brać udział, nie po raz pierwszy, w międzynarodowym konkursie kulinarnym organizowanym przez dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy pana Karola Sudewicza. Wręczając nagrody promujemy Lasy Państwowe i Nadleśnictwo Biała Podlaska a informacje te zostaną przekazane także na Ukrainę i Białoruś - mówi Nadleśniczy Tomasz Bylina.