Aktulaności Aktulaności

Zebranie założycielskie „Koła emerytów i rencistów w Lasach Państwowych przy Nadleśnictwie Biała Podlaska”

W dniu 12 kwietnia 2016 r. pan Nadleśniczy Tomasz Bylina spotkał się z byłymi pracownikami Nadleśnictwa Biała Podlaska. Było to zebranie założycielskie „Koła emerytów i rencistów w Lasach Państwowych przy Nadleśnictwie Biała Podlaska". Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały kopię Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie kół emerytów i rencistów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, będące podstawową informacją na temat działalności ww. koła.

Na spotkaniu założycielskim określone zostały zasady działania „Koła emerytów i rencistów w Lasach Państwowych przy Nadleśnictwie Biała Podlaska". W głosowaniu został wybrany przewodniczący koła, pełniący funkcję organizacyjno- koordynacyjną oraz zastępca przewodniczącego.

Lista członków „Koła emerytów i rencistów w Lasach Państwowych przy Nadleśnictwie Biała Podlaska"

  1. Bieńkowska Barbara

  2. Kołodiuk Krystyna

  3. Kostyła Henryka

  4. Kozak Wiesława

  5. Laszuk Halina

  6. Lewczuk Regina

  7. Paudyna Marek

  8. Szadura Eugeniusz

  9. Szymczuk Józef