Aktulaności Aktulaności

Zawarto porozumienie

8 kwietnia 2022 r. zawarto porozumienie pomiędzy Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej a Nadleśnictwem Biała Podlaska

W wydarzeniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie - ppłk Cyprian Bas, Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej - ppłk Artur Ambrozik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska - Tomasz Bylina.
Głównym celem podpisanego porozumienia będzie współpraca w zakresie podejmowania wspólnych działań edukacyjnych, a także zwiększenie efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych wobec skazanych, w szczególności w zakresie edukacji przyrodniczo-leśniczej, propagowaniu postaw proekologicznych i zwiększeniu świadomości z zakresu ochrony przyrody, jak również sprzyjanie społecznej readaptacji skazanych.