Aktulaności Aktulaności

WYNIKI II EDYCJI KONKURSU PRZYRODNICZEGO PT. "ZWIASTUNY WIOSNY"

Podczas posiedzenia komisji konkursowej wyłoniono laureatów II EDYCJI KONKURSU PRZYRODNICZEGO pt. „ZWIASTUNY WIOSNY" w trzech kategoriach.

Nagrodzono i wyróżniono następujących uczestników:

 

I kategoria wiekowa (klasy 0-3 SP): PRACE PLASTYCZNE

I miejsce - 1 praca:

Julia Filipiuk ze Szkoły Podstawowej w Łomazach
- opiekun Elżbieta Bielecka

 

II miejsce - 1 praca:

Michał Ilczuk ze Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym
- opiekun Beata Wereszko

 

III miejsce - 2 prace:

Dominika Saczuk ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białej Podlaskiej
- opiekun Ewa Sowa

Nikola Mirończuk ze Szkoły Podstawowej w Komarnie
- opiekun Małgorzata Pawelec

 

Wyróżnienia - 11 prac:

Natalia Ladwiniec ze Szkoły Podstawowej w Grabanowie
-  opiekun Elżbieta Osiecka

Magda Plebanowicz ze Szkoły Podstawowej w Grabanowie
- opiekun Urszula Klepacka

Agnieszka Cydejko ze Szkoły Podstawowej w Grabanowie
- opiekun Dorota Woźny

Julia Stefanowicz ze Szkoły Podstawowej w Grabanowie
- opiekun Dorota Woźny

Amelia Wasilewska ze Szkoły Podstawowej w Hrudzie
- opiekun Marzena Łozińska

Amelia Koszołko ze Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach
- opiekun Sylwia Koszołko

Cyprian Kiewel ze Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym
- opiekun Agnieszka Hałabuda

Michał Pawluczuk ze Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Białej Podlaskiej
- opiekun Małgorzata Stasiuk

Julia Kopaczuk ze Szkoły Podstawowej w Konstantynowie
- opiekun Małgorzata Stawska

Gabriela Biskupska ze Szkoły Podstawowej w Konstantynowie
- opiekun Grażyna Mościbrodzka

Kornelia Filipik ze Szkoły Podstawowej w Konstantynowie
- opiekun Grażyna Mościbrodzka

 

II kategoria wiekowa (klasy 4-6 SP): OPOWIADANIE

I miejsce - 1 praca:

Julia Martyniuk ze Szkoły Podstawowej w Sworach, "Podwójne oblicze lasu"
- opiekun Violetta Więckowska

 

II miejsce - 1 praca:
Natalia Korniluk ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Białej Podlaskiej, "Przygoda w lesie"
- opiekun Izabela Zalewska


III miejsce - 1 praca:
Oliwia Lempaszek ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w ZSO Nr 2 w Białej Podlaskiej
- opiekun Ewa Orzechowska

 

Wyróżnienia - 3 prace:

Julita Trybuńko ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Białej Podlaskiej, "Zwiastuny wiosny"
- opiekun Beata Chudek

Oliwia Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej w Sworach, "Zagubiony rower"
- opiekun Violetta Więckowska

Magdalena Chalimoniuk ze Szkoły Podstawowej w Sworach, "Wiosenna rozmowa"
- opiekun Violetta Więckowska

 

III kategoria wiekowa (gimnazja): WIERSZ

I miejsce - 1 praca:

Żaneta Dowhun z Publicznego Gimnazjum w Ciciborze Dużym, "Zwiastuny wiosny"
-  opiekun Ewa Makowska

 

II miejsce - 1 praca:

Monika Kosieradzka z Publicznego Gimnazjum w Ciciborze Dużym, "Pierwsze promienie"|
- opiekun Ewa Makowska

 

III miejsce - 1 praca:

Magdalena Bulzak z Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Białej Podlaskiej, "Pani radosna"

- opiekun Iwona Wais

 

Wyróżnienia - 3 prace:

Katarzyna Bazyluk z Gimnazjum w Rokitnie, "Zwiastuny wiosny"
- opiekun Barbara Michalska

Gabriela Lewczuk z Publicznego Gimnazjum w Ciciborze Dużym, "O budzący się lesie"
- opiekun Ewa Makowska

Amelia Michaluk z Publicznego Gimnazjum w Ciciborze Dużym, "Zwiastuny wiosny"
- opiekun Ewa Makowska.

 

Z I kategorii wiekowej wpłynęły 182 prace plastyczne (w tym 34 niezgodne z regulaminem konkursu), z II kategorii wiekowej - 77 opowiadań (w tym 6 niezgodnych z regulaminem)
i z III kategorii wiekowej - 27 wierszy.

 

Rozdanie nagród nastąpi 5 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Biała Podlaska.

 

Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom/ rodzicom za opiekę nad wykonanymi pracami.