Aktulaności Aktulaności

Walory Leśnictwa Cieleśnica

Z Łosiem przez las - cz.3

Rosnące tuż nad Bugiem i przy samej granicy z Białorusią piękne dęby szypułkowe (jako gatunek dominujący) są częścią rezerwatu przyrody Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego, największego rezerwatu, jednego z najważniejszych miejsc Leśnictwa Cieleśnica i całego terenu Nadleśnictwa Biała Podlaska. Wedle zasad, w rezerwacie nie ma gospodarki leśnej, a zadaniem leśników jest głównie monitorowanie, czyli obserwowanie jak natura radzi sobie sama. A ma z czym sobie radzić, gdyż – choć w ostatnich latach jest sucho – Bug regularnie zalewa obszar chroniony, poprzez nawilgocenie tworząc specyficzny mikroklimat i uzupełniając zasoby wodne środowiska.

Atrakcją zarówno przyrodniczą, jak typowo turystyczną jest mierząca ponad 12 km długości ścieżka przyrodniczo-edukacyjna.

Innym istotnym elementem Leśnictwa Cieleśnica jest sąsiedztwo Państwowej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, która użytkuje nadbużańskie łąki (stanowiące jednocześnie część Natury 2000), a tuż obok np. lasu łęgowego ma swoje uprawy.

W większości teren Leśnictwa Cieleśnica pokrywa się z obszarami, zarządzanymi również przez Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, co – mimo różnic w konkretnych zadaniach – powoduje, że obie instytucje ze sobą współpracują.

O uroku Leśnictwa stanowią jego walory przyrodnicze: bogata fauna, np. siedliska puchacza czy bociana czarnego, flora, pomniki przyrody – o których mówią goście audycji – ale w nadgranicznym pasie południowego Podlasia, a więc również na terenie Leśnictwa Cieleśnica znajdują się też liczne obiekty historyczne.

Poza znanymi budynkami stadniny koni w Janowie Podlaskim, piękny jest pałac Serwińskich, a potem Rosenwerthów-Rużyczków w samej Cieleśnicy. Wokół niego rozpościera się dziewięciohektarowy park dworski, w którym rosną drzewa, pamiętające czasy fundatora założenia parkowo-pałacowego. Obecni właściciele zespołu – pp. Chwesiukowie – dbają nie tylko o zabytkowe budynki (pałac, oranżeria, dawna gorzelnia i inne obiekty gospodarcze), ale również bardzo wyraźnie o zasoby naturalne. Stąd w parku wokół pałacu dokonano niezbędnych przycięć i oczyszczenia, ale stary drzewostan dożywa swoich dni w sposób li tylko naturalny. Mimo, iż strukturalnie pałac w Cieleśnicy jest własnością prywatną, przyrodniczo oraz historycznie wiąże się z obszarem Leśnictwa Cieleśnica, bowiem przed II wojną św. liczący ok. 2 tys. ha las cieleśnicki był częścią majątku i to między innymi na jego bazie powstało Leśnictwo. Park dworski wraz z pałacem dostępne są zwiedzającym w dniach wolnych od rezerwacji na uroczystości zamknięte; generalnie można go oglądać.

Leśnictwo Cieleśnica jest częścią obrębu Kijowiec w Nadleśnictwie Biała Podlaska.

W audycji o Leśnictwie Cieleśnica mówili:

– Jarosław Ligaj, leśniczy Leśnictwa Cieleśnica,

– Tomasz Bylina, Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska,

– Szymon Chwesiuk, przedstawiciel rodziny właścicieli zespołu pałacowo-parkowego w Cieleśnicy.
 

Żeby odsłuchać audycji kliknij w logo RDC poniżej: