Aktulaności Aktulaności

VII Zimowe Ptakoliczenie w Janowie Podlaskim

Dnia 28 stycznia 2017 r. odbyło się w okolicach Janowa Podlaskiego zimowe liczenie ptaków.

Organizatorami tegorocznego ptakoliczenia byli: Nadleśnictwo Biała Podlaska, Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, Towarzystwo przyrodnicze „Bocian" i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim.

Na starcie liczenia mieliśmy nie lada stado. Na świerku rosnącym przy banku w Janowie Podlaskim siedziało aż sto dwadzieścia jemiołuszek.

Jemiołuszki siedzące na świerku / fot. Agnieszka Chwała

Ptaki niecierpliwiły się by usiąść i żerować na owocach jarzębu pospolitego rosnącego tuż pod bramą szkoły. Słyszeliśmy ich głosy przypominające dzwoneczki, a w pobliskich iglakach odezwał się głosem ostrzegawczym pierwszoroczny samiec kosa.


Jemiołuszka żerująca na jarzębinie - gatunek ten uplasował się na drugim miejscu w zimowym liczeniu ptaków w Janowie Podlaskim / fot. Jarosław Mydlak

W zadrzewieniach przydomowych Janowa Podlaskiego uwijały się bogatki i modraszki, w żywopłotach i iglakach, siedziały w stadach wróble i mazurki.  Na obrzeżach Janowa Podlaskiego przy drodze porośniętej starymi wierzbami, usłyszeliśmy głos „kriu-kriu" to odzywał się dzięcioł czarny.


Bogatka - odnotowany na trzecim miejscu ptak Zimowgo Ptakoliczenia w Janowie Podlaskim / fot. Jarosław Mydlak


Obserwacje ptaków w pobliżu Wygody / fot. Agnieszka Chwała

Przed Wygodą zabrzmiał melodyjny delikatny głos stadka jedenastu ptaków migrujących na zachód – były to górniczki, jak dotychczas najrzadszy gatunek zaobserwowany podczas zimowych liczeń.


Górniczek - najrzadszy jak dotychczas z zaobserwowanych podczas wszystkich siedmiu zimowych liczeń ptaków w Janowie Podlaskim / fot. Jarosław Mydlak

Górniczki przylatują do nas na zimę z północy, przypominają z usposobienia skowronki, cechują się żółto czarną maską wokół dzioba, a samiec ma charakterystyczne różki z piór.

Na terenie stadniny usłyszeliśmy werblujące dzięcioły duże, które w ten sposób oznaczały dwa zajęte już w styczniu terytoria lęgowe. W końcu przy rzece Czyżówce udało się zaobserwować ptaki zimy – gile. Stado liczyło trzynaście osobników, niestety składało się z samych samic i pięknie wybarwionego z czerwonym brzuszkiem samca nie ujrzeliśmy.

W olsach w Dolinie Czyżówki napotkaliśmy wielkie stado czyży, które żerowały na nasionach olszy czarnej. Ptaki w stadzie oszacowaliśmy na sto pięćdziesiąt osobników i czyż został najliczniejszym ptakiem tegorocznego ptakoliczenia w Janowie Podlaskim.


Czyż - najliczniejszy ptak Zimowego Ptakoliczenia w Janowie Podlaskim / fot. Jarosław Mydlak

Na całej trasie odnotowaliśmy 557 osobników reprezentowanych przez 28 gatunków ptaków. Najliczniejszymi ptakami były: czyż – 151 osobników, jemiołuszka – 120 osobników i bogatka 46 osobników. Z rzadkich ptaków udało się zaobserwować górniczki, jemiołuszki, dzięcioła czarnego i myszołowy włochate.


Obserwując stado lecących dzwońców / fot. Agnieszka Chwała

W trakcie naszego spaceru przeprowadziliśmy konkurs na najbardziej aktywnych obserwatorów, którzy w siedzibie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu otrzymali kalendarze, przypinki z ptakami i ptasie „pyzy". Najlepsi w rozpoznawaniu ptaków byli: Mikołaj Cieśluk, Karolina Perzyńska i Bartek Sawczyc – gratulujemy.

Tekst: Leśniczy Jarosław Mydlak