Aktulaności Aktulaności

Uczniowie z klas 4 - 6 zapoznali się z produkcją szkółkarską

Dnia 21 czerwca 2016 roku uczniowie ze SP w Sworach wraz z nauczycielami wybrali się na zajęcia edukacyjne na szkółkę leśną Rudka.

          Inżynier nadzoru wraz z Leśniczym szkółkarzem w ciekawy i bardzo interesujący sposób omówili prace związane z produkcją sadzonek drzew leśnych od momentu zbioru nasion i szyszek aż po wysiew nasion na pola siewne w poszczególnych kwaterach. Następnie prowadzący zajęcia omówili etap wyjmowania i sortowania sadzonek drzew liściastych i iglastych z przeznaczeniem ich do posadzenia na powierzchniach odnowieniowych w nadleśnictwie i dla indywidualnych nabywców.
           Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.