Aktulaności Aktulaności

Teren monitorowany

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE BIAŁA PODLASKA

Pod zarządem Nadleśnictwa Biała Podlaska znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia Nr 27/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji systemu monitoringu stosowanego przez Posterunek Straży Leśnej w Nadleśnictwie Biała Podlaska”. Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych (ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 788 ze zm.)).

Administratorem Danych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) jest Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska.

Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem wypadku, gdy zarejestrowane dane stanowią dowód w sprawie popełnienia czynu zabronionego. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.