Aktulaności Aktulaności

Śmieci szpecące las zniknęły

W miniony piątek 20 września 2019 r. w ramach zainicjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY do nadleśnictw w całym kraju zgłosili się chętni do pomocy.

       Uczniowie z opiekunami pięciu zaprzyjaźnionych szkół,  wraz z pracownikami Nadleśnictwa Biała Podlaska zakasali rękawy i posprzątali lasy:
- w pobliżu byłego wysypiska śmieci w Kaliłowie,

- koło Janowa Podlaskiego (Sachalin),

- wzdłuż drogi Cicibór-Terebela,  

- w Grabanowie.

Śmieci zupełnie do lasu nie pasują. Nie tylko szpecą krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Kodeks wykroczeń: Art. 162. § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Mając taką wiedzę, właśnie w piątek 20 września, we wspólne sprzątanie zaangażowało się niemal 300 osób ze Szkoły Podstawowej w: Woskrzenicach Dużych, Hrudzie, Janowie Podlaskim, Grabanowie i Ciciborze Dużym. Jesteśmy bardzo wdzięczni - dzięki Waszej pomocy przywróciliśmy piękno w otoczeniu.

Nie jest to jedyna akcja sprzątania, w którą są zaangażowani leśnicy. Na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.

    

 

 

 

Fragment lasu przed i po akcji #sprzątaMY. / Fot. Andrzej Czekaj

Tyle i aż tyle wystarczy, aby wokół nas było czyściej.