Aktulaności Aktulaności

Poszukiwania padłych dzików

W dniu wczorajszym tj. 28.09.2017 r. Służba Leśna Nadleśnictwa Biała Podlaska wraz z myśliwymi z Wojskowego Koła Łowieckiego „ŁOŚ” przeszukiwali grunty w zarządzie PGL LP.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie prowadzenia przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF na terenach pozostających w zarządzie PGL LP, jesteśmy zobligowani do comiesięcznych poszukiwań padłych dzików w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

Informacje o ASF znajdziecie Państwo na stronie  

Grupa kilkudziesięciu osób odnalazła 3 padłe dziki, które dzięki ścisłej współpracy z inspekcją weterynaryjną – powiatowym lekarzem weterynarii zostały zabrane do utylizacji. Pobrano próbki i wysłano do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Puławach w celu przebadania ich pod kątem obecności wirusa ASF.