Aktulaności Aktulaności

Porozumienie o współpracy z ZLPK

18 października 2016 r.

Zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie reprezentowanym przez p.o. Dyrektora ZLPK w Lublinie Panią Justynę Jędruch a Nadleśnictwem Biała Podlaska reprezentowanym przez Pana Nadleśniczego Tomasza Bylinę.
Za główne cele współpracy przyjęto: promocję ochrony przyrody, edukację ekologiczną, ochronę środowiska i czynną ochronę cennych przyrodniczo siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt.
Wymienione powyżej cele będą osiągnięte dzięki  m.in. rozwijaniu i kształtowaniu wrażliwości na problemy środowiska, organizowaniu spotkań, konkursów, konferencji, wycieczek terenowych.
Ważna będzie również promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu, a w szczególności Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" i Nadleśnictwa Biała Podlaska.