Aktulaności Aktulaności

Pierwsze prace nowym sprzętem

Dnia 23 sierpnia 2017 r. w Leśnictwie Rudka, po raz pierwszy został przetestowany sprzęt maszynowy pod nadzorem przedstawiciela firmy Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie.

- Nadleśnictwo Biała Podlaska w 2016 roku złożyło wniosek o dofinansowanie z Funduszu Leśnego zakupu maszyn leśnych . Wniosek został przyjęty i w związku z tym otrzymaliśmy: równiarkę drogową leśną, rozdrabniacz do poboczy i pługofrezarkę – mówi Nadleśniczy Tomasz Bylina.

Fundusz leśny to dysponowana przez Dyrektora Generalnego forma gospodarowania środkami PGL LP, przeznaczona dla nadleśnictw, głównie na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań związanych m.in. z gospodarką leśną

Równiarka drogowa leśna VR—240

Równiaka leśna, o symbolu V4-240, jest maszyną, przeznaczoną do bieżącego utrzymania
w należytym stanie dróg i duktów leśnych, dróg p-poż, dojazdów do leśnych punktów czerpania wody, a także wszelkiego rodzaju dojazdów i podjazdów gruntowych zarówno do obiektów
i osad leśnych, jak i gruntowych dróg użyteczności publicznej oraz prywatnych dróg transportowych
 i dojazdowych o szerokości od 3,0 m do 6,0 m. Maszyna skutecznie wyrównuje nierówności i koleiny. Znaczna masa urządzenia oraz możliwość dociążenia ramy dodatkowymi obciążnikami powodują, że równiarką V4-240 niwelować można nawet znaczące nierówności.

Rozdrabniacz do poboczy RBR

Rozdrabniacz RBR przeznaczony jest do wykaszania rowów i poboczy. Wał roboczy zawieszony na wysięgniku sterowanym hydraulicznie  pozwala na pracę w odległości do 4 m od osi ciągnika zarówno na skarpie położonej przy drodze, jak i na skarpie leżącej od strony lasu. Sprzęt ten przeznaczony jest do rozdrabniania naziemnych części roślinności do średnicy 4 cm, która porasta przydrożne rowy oraz do wykaszania międzyrzędzi. Wymagana moc ciągnika 110 KM oraz skrzynia biegów pełzających.

Pługofrezarka PL U049

Pługofrezarka służy do naorywania rabatowałków w przygotowaniach do sadzenia na terenach okresowo podmokłych. Wirująca głowica robocza rozdrabnia a następnie wyrzuca na bok ziemię z rowka w kształcie trapezu i jednocześnie formuje obok wałek z rozdrobnionego materiału. Na tak przygotowanej powierzchni naorane rowy pozwalają na odprowadzenie wody a nasadzenia wykonuje się na nasypanych wałkach.

Pługofrezarka może być wykorzystywana również do tworzenia pasów zaporowych p-poż lub zasypywania pożarzysk. Istnieje również możliwość wykorzystania tego sprzętu do udrażniania lub zakładania rowów odprowadzających wody opadowe z dróg gruntowych.