Aktulaności Aktulaności

Nowy rok – lepsze drogi

W ubiegłym roku pisaliśmy o drogach przeznaczonych do remontu, dziś możemy pokazać efekty końcowe.

W Leśnictwie Grabarka mamy już lepszą drogę – żwirową.

W Leśnictwie Cieleśnica droga pożarowa nr 14 została przebudowana.

W Leśnictwie Serwin i Szadek przebudowano drogę „Tunelową”, która jest też drogą pożarową. Na odcinku od km 0+010,00 do km 2+666,2 wykonano nawierzchnię z żużla paleniskowego, a na odcinku km 2+666,2 do km 4+205,5 - nawierzchnię żwirową o optymalnym uziarnieniu.

W tym roku planujemy przebudowę drogi w Leśnictwie Szadek o czym będziemy informować.