Aktulaności Aktulaności

NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO PRACY

Oferty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktor techniczny w Nadleśnictwie Biała Podlaska” w terminie do dnia 15.12.2022 r.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są poniżej w materiałach do pobrania.

Opis stanowiska pracy (zakres głównych zadań):

1. edukacja leśna,
2. turystyka,
3. sprawy związane z PROW,
4. administrowanie siecią.

Szczegółowy zakres czynności ustalony zostanie po zatrudnieniu.

Ogólny zakres czynności oraz obowiązki wspólne dla wszystkich pracowników, określa regulamin organizacyjny Nadleśnictwa – do wglądu na miejscu w Nadleśnictwie.