Aktulaności Aktulaności

Lubelska Dyrekcja LP wspiera walkę z koronawirusem

2 300,00 zł – tyle do tej pory zebraliśmy w publicznej zbiórce

Minister Środowiska, Michał Woś poinformował, że Lasy Państwowe wesprą finansowo kwotą 2 mln zł szpitale w walce z epidemią koronawirusa.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie – w czasie epidemii – każda okazana pomoc jest dużym wsparciem. Za dwa miliony złotych można zakupić szereg potrzebnych teraz środków do ratowania zdrowia i życia. Polska Służba Zdrowia codziennie walczy o ludzkie życie. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w walkę z epidemią” – podkreślił minister środowiska Michał Woś (Więcej w notatce na stronie Ministerstwa Środowiska).

Pieniądze przekazane przez Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie trafią do lokalnych szpitali, które najbardziej tego potrzebują. W ramach wsparcia, dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, zostaną zakupione 2 urządzenia do dezynfekcji, sterylizacji oraz higieny szpitalnej Aerosept 500. Sprzęt pomoże w zwiększeniu bezpieczeństwa zarówno pacjentów hospitalizowanych, jak również wszystkich pracowników medycznych. Będzie to ogromne wsparcie dla udzielania niezbędnych czynności ratunkowych w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Pierwszy aparat zostanie zakupiony w połowie przez Stowarzyszenie „Leśnicy dla Polski” a w połowie ze środków przekazanych na cele społeczno-użyteczne, przez Nadleśnictwa RDLP w Lublinie. Natomiast na zakup drugiego urządzenie prowadzona jest wśród leśników dyrekcji lubelskiej publiczna zbiórka pieniędzy, pod auspicjami Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” 24-100 Puławy, ul. Kołłątaja 56/2, KRS: 0000408145, NIP: 716-281-28-90; Zbiórka publiczna zarejestrowana w MSWiA: nr: 2020/1405/OR, pn.: STOWARZYSZENIE „Przeszłość – Przyszłości” POMAGA; nr subkonta: 90 1750 0012 0000 0000 3890 4019. W tę szlachetną inicjatywę włączyły się również Związki Zawodowe działające na terenie lubelskiej dyrekcji LP.

Z apelem zwrócił się Dyrektor RDLP w Lublinie dr inż. Marek Kamola: Zwracam się do Państwa, Koleżanek i Kolegów Leśników z terenu lubelskiej dyrekcji LP, ludzi dobrej woli, z apelem o wsparcie zbiórki. Każda złotówka zbliży nas do osiągnięcia celu, czyli zakupu sprzętu dla Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego w Puławach (jedynego na Lubelszczyźnie). Dziękuję za okazane serce. Życzę Państwu i Państwa Rodzinom dużo zdrowia.

Informacje na temat wsparcia będziemy na bieżąco aktualizować.