Aktulaności Aktulaności

LASY PAŃSTWOWE DLA BIAŁEJ PODLASKIEJ

9 lutego podpisano list intencyjny pomiędzy Lasami Państwowymi a miastem Biała Podlaska. Porozumienie zakłada realizację inwestycji na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska, przy ścisłej współpracy pomiędzy LP a miastem.