Aktulaności Aktulaności

Kolejne niebezpieczne znalezisko w lesie

Zardzewiałe niewybuchy znaleziono w Leśnictwie Cieleśnica.

W dniu wczorajszym (2 sierpnia 2018 r.) pracownik Zakładu Usług Leśnych podczas wykonywania prac z zakresu zagospodarowania lasu natknął się na zardzewiałą pamiątkę z okresu II wojny światowej. Jak się okazało, po przybyciu na miejsce PATROLU SAPERSKIEGO był to granat moździerzowy z zapalnikiem uderzeniowym.

Apelujemy! Przy tego typu znaleziskach każdy musi wykazać się wyjątkową ostrożnością! Takich przedmiotów nie wolno dotykać, odkopywać, podnosić, czy przenosić w inne miejsca ponieważ stanowią ogromne – śmiertelne zagrożenie!

Niedawno pisaliśmy o niewybuchach w Leśnictwie Rudka  <kliknij tutaj>. Postępowanie i w tym przypadku było podobne.

A czym się różni niewybuch od niewypału?
Niewybuch
to każdy przedmiot zawierający materiał wybuchowy w stanie wolnym, który powinien zdetonować, jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych do tego procesu nie doszło do wybuchu.
Niewypał odnosi się do ładunku miotającego, czyli jest to amunicja, której ładunek miotający nie wypalił mimo stworzenia odpowiednich warunków do tego procesu.

Warto przy tym wspomnieć, jak wyglądają obowiązujące w Siłach Zbrojnych RP procedury działania patroli rozminowania:

  1. znalazca niewybuchu lub niewypału zgłasza uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia organom (administracji państwowej lub samorządowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Lasom Państwowym, Straży Miejskiej/Gminnej) fakt wykrycia, miejsce i termin wykrycia oraz informację o osobie, która wykryła (znalazła) i może wskazać miejsce znajdowania się przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
  2. uprawnione organy przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol rozminowania;
  3. po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny jednostki wojskowej ewidencjonuje je i o powyższym fakcie powiadamia dowódcę patrolu rozminowania, który realizuje zgłoszenie bezzwłocznie, zgodnie z przyjętym priorytetem (w trybie pilnym lub zwykłym).

Takie obiekty mogą badać i unieszkodliwiać jedynie specjalistyczne pododdziały saperskie!