Aktulaności Aktulaności

IX. ZIMOWE PTAKOLICZENIE W JANOWIE PODLASKIM

W ubiegłą sobotę 26 stycznia 2019 r., po raz dziewiąty, z inicjatywy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, odbyło się zimowe liczenie ptaków w Janowie Podlaskim. Grupa 36 osób z przewodnikiem Jarosławem Mydlakiem, leśniczym leśnictwa Serwin, wyruszyła spod Szkoły Podstawowej im. Czesława Tańskiego w celu obserwacji i zliczenia ptaków.

Symbolem tegorocznej edycji ptakoliczenia był szczygieł. Co warto o nim wiedzieć? Ptak ten wyróżnia się czerwoną maską, kontrastującą z czarnym wierzchem głowy i białymi policzkami. Jego upierzenie na grzbiecie jest kasztanowobrązowe, natomiast brzuch i kuper – białe. Szczygły uwijają gniazda z mchu, gałązek i korzonków traw, a następnie wyścielają je puchem i włosiem. Największa szansa na zaobserwowanie szczygła istnieje jesienią i zimą. Ptaki te żerują w dużych stadach na polach i ugorach, choć czasem można spotkać je także w miastach. Nam niestety nie udało się ich dostrzec.

Za to już na początku wyprawy udało się nam zauważyć samca krogulca siedzącego w pobliżu szkoły, czatującego na wróble i mazurki, ukryte w zakrzewieniach.
Przechodząc ulicami Janowa Podlaskiego, dostrzegliśmy sierpówki, siedzące na jednym z zadrzewień przydomowych.
Czujny wzrok obserwatorów wychwycił nawet pojedynczą ziębę, odpoczywającą w sadzie.
Na obrzeżach Janowa Podlaskiego, przy drodze porośniętej starymi wierzbami, napotkaliśmy  dwa dzięcioły białoszyje.

Przechodząc niedaleko żeremia bobrowego, ujrzeliśmy wylatującego z niego strzyżyka. Jest to jeden z najmniejszych ptaków w Polsce o rdzawo-brązowym grzbiecie. Malutki strzyżyk usiadł na żeremiu i dał się podziwiać przez dłuższą chwilę. Następnie naszą drogę przecięła czapla siwa, która chwilę wcześniej żerowała w pobliskim rowie. Z kolei na niebie dostrzegliśmy myszołowa, a także stada trznadli, które były najliczniej odnotowanym gatunkiem podczas wyprawy.

Podczas przejścia całej trasy zaobserwowaliśmy 513 osobników reprezentujących 21 gatunków ptaków.
Najliczniej odnotowano: trznadle – 179 osobników, dzwońce – 146 osobników i mazurki – 42  osobników.

Tegorocznymi organizatorami Zimowego Liczenia Ptaków w Janowie Podlaskim byli: Nadleśnictwo Biała Podlaska, Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu oraz Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim.

Na zakończenie wyprawy, w siedzibie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, wyróżniono osoby, które okazały się najbardziej aktywnymi obserwatorami. Wręczono im kalendarze ze zdjęciem raniuszka.

Tekst i zdjęcia: Mariola Artymiuk