Aktulaności Aktulaności

Inwestycje drogowe

Rok 2017, w Nadleśnictwie Biała Podlaska, stoi pod znakiem inwestycji drogowych.

Coraz nowocześniejszy sprzęt przewozowy w transporcie leśnym wymaga lepszych dróg. Odpowiednio gęsta i dobrze rozmieszczona w terenie sieć dróg leśnych powiązanych z siecią dróg publicznych, umożliwia łatwy i szybki dostęp do wszystkich drzewostanów.

Co roku przebudowywane są drogi leśne, jak również przeprowadzone są remonty bieżące. W tym roku przebudujemy ich kilka.

- Po ogłoszeniu przetargów i wyłonieniu wykonawców już w czerwcu przystąpiliśmy do budowy drogi żwirowej w Leśnictwie Grabarka o długości 1075 m. Koszt inwestycji wyniesie 129 tys. zł – mówi Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska Tomasz Bylina.

Nawierzchnie żwirowe znajdują szerokie zastosowanie  przy ulepszaniu leśnych dróg gruntowych. Najodpowiedniejszy do ulepszania dróg gruntowych jest żwir o różnej wielkości, wskutek czego mniejsze ziarna zapełniają stopniowo puste przestrzenie między ziarnami większymi, aż do najmniejszych.

- Ponadto, dzięki aplikowaniu o środki z Funduszu Leśnego, wybudujemy jeszcze dwie drogi leśne: tzw."Tunelowa", która przechodzi przez Leśnictwo Szadek i Serwin, a która jest również drogą pożarową, o długości 4200 m i kontynuacja drogi już rozpoczętej w Leśnictwie Grabarka o długości 1025 m. Również w Leśnictwie Cieleśnica, na drodze pożarowej nr 14, dokonamy jej przebudowy, ale już z własnych środków finansowych. Mamy także nadzieję na otrzymanie dodatkowych środków z Funduszu Leśnego na drogę o długości 2400 m, która łączy dwa Leśnictwa : Szadek i Serwin o zwyczajowej nazwie: " Do dęba" – mówi Nadleśniczy Tomasz Bylina.