Aktulaności Aktulaności

Informacja o obrocie drewnem energetycznym w 2017 roku

Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w 2017 r. oraz o współpracy w przedsięwzięciu „Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa".

W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zamieszczonego na stronie Lasów Państwowych z 7.11.2016 r. oraz jego publikacji z 14.11.2016 r. w prasie ogólnokrajowej i regionalnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, zaprasza wszystkie podmioty  prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w ramach tzw. klastrów samorządowych m.in. na bazie biomasy drzewnej - do zgłaszania chęci uczestnictwa w ww. projekcie (terytorium danej jednostki samorządu terytorialnego – w całości lub przynajmniej w przeważającej części – mieści się w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie - nabywcy regionalni).


Rejestracji  podmiotów prosimy dokonywać w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w przy ul. Czechowskiej 4, w Wydziale Gospodarki Drewnem
( I piętro pokoje 114 i 115) lub zgłoszenie swojego akcesu drogą elektroniczną na adres: marketing@lublin.lasy.gov.pl, w terminie do 9 grudnia 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszone do 9.12.2016 r. podmioty, będą uprawnione do wzięcia udziału w organizowanych w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 12.00, w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w przy ul. Czechowskiej 4, (I piętro, pokój 103),  negocjacjach dotyczących szczegółów zakupu drewna energetycznego z terenu RDLP w Lublinie.