Aktulaności Aktulaności

Ferie w lesie

Dnia 25 stycznia 2017 roku w Leśnictwie Szadek odbyły się zajęcia terenowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Hrudzie i młodzieży z gimnazjum w Ciciborze Dużym.

Nadleśniczy Tomasz Bylina zapoznał uczestników zimowiska z leśną mapą gospodarczą, wspomniał również o Wyłącznym Drzewostanie Nasiennym. Uczniowie z zaciekawieniem poznawali szczegóły znajdujące się na mapie, którą później otrzymali na pamiątkę spotkania.

/Zainteresowanie leśną mapą gospodarczą/

Z kolei Pani Danuta Chalimoniuk wygłosiła pogadankę na temat tropów pozostawianych przez zwierzynę leśną. Zabrane na spotkanie odlewy tropów cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, które chętnie odciskali w śniegu.

/Zabawa w tropy/

Na koniec odpowiadali na pytania sprawdzające zdobytą wiedzę a w nagrodę za dobrą odpowiedź mogli wybrać gadżet promujący Nadleśnictwo.

/Gra-zabawa dydaktyczna/

Spotkanie zakończyło się przy ognisku.