Aktulaności Aktulaności

DRZEWA ZAGRAŻAJĄCE BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO

Jak wygląda usuwanie drzew niebezpiecznych w pobliżu dróg powiatowych/ gminnych na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska.

Przez teren Nadleśnictwa Biała Podlaska przebiega kilkaset kilometrów dróg publicznych, z czego kilkadziesiąt kilometrów przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe.

- Zdarzają się przypadki, że w obawie o bezpieczeństwo użytkowników dróg i siedzib ludzkich, dokonujemy wycinki drzew, które mogą stanowić zagrożenie. Kilka razy w roku pracownicy Służby Leśnej dokonują prewencyjnego przeglądu drzewostanów pod tym kątem, a po silnych wiatrach czy dużej ilości opadów śniegu – obligatoryjnie. Staramy się przystępować  do akcji również na wniosek samorządów, jak też osób prywatnych - wyjaśnia Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska Tomasz Bylina.

Aby móc usunąć drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu nadleśnictwo powinno przygotować uproszczony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wycinki drzew leśnych rosnących w ciągach dróg.

- Przy sporządzaniu projektu zmieniającego organizację ruchu na drogach powiatowych występujemy o wyrażenie opinii do: Zarządu Dróg Powiatowych, Starosty Bialskiego oraz Komendy Miejskiej Policji - mówi p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej Antoni Kołodyński.

Jakie informacje muszą być zawarte w takim projekcie?

- Charakterystyka dróg i warunków ruchu, informacja o zagrożeniach jakie mogą wystąpić podczas robót, opis oznakowania, termin wykonania prac oraz lokalizację na mapach tych odcinków dróg, na których będzie wprowadzana zmiana organizacji ruchu - tłumaczy Antoni Kołodyński.

Kiedy można przeprowadzić taką ścinkę?

- Dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu projektu i poinformowaniu zarządcy drogi można przystąpić do prac w terenie czyli usuwania drzew. Prace możemy rozpocząć zgodnie z planem. Odcinek drogi musi być odpowiednio oznakowany na czas wycinki drzew, a kierującymi ruchem są osoby odpowiednio przeszkolone. Takie przeszkolenie można przejść odpłatnie w  Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego - dodaje Komendant Posterunku Straży Leśnej.