Aktulaności Aktulaności

APEL o zachowanie ostrożności w lesie

Prosimy Cię, kiedy przebywasz w lesie i przejeżdżasz w pobliżu lasu zachowaj szczególną ostrożność.

Pamiętaj, aby nie porzucać nieugaszonych zapałek czy niedopałków papierosów – jedna iskra w lesie niesie za sobą wielkie spustoszenie.

Leśnicy przypominają, że (zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o lasach):
na terenach śródleśnych, w lasach oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu nie wolno:
- palić ognisk (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu),
- używać otwartego płomienia,
- wypalać wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych (np. traw, gałęzi).

Nie wolno wjeżdżać do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem‼️
(artykuł 29 ust.1 ustawy o lasach).
 

Jesteś mile widziany w lasach. Liczymy na Twój zdrowy rozsądek.

Pamiętaj - obserwuj las zachowując ostrożność!

Jeśli zauważyłeś pożar? Dzwoń na Straż Pożarną 📞998 lub 📞112.